Achtergrond

Hieronder is meer informatie te lezen over de achtergrond van het programma.

KEEP Professional

Het programma, gebaseerd op sociale stijlen, is ontwikkeld door en voor professionals in samenwerking met KEEP Company Coaching bv. De primaire vraag was of er een online trainingsprogramma kon worden ontwikkeld waarmee professionals:

-inzicht krijgen in hun gedrag en zich persoonlijk en professioneel verder kunnen ontwikkelen.
-hun gesprekken significant beter voeren op basis van waarneembaar gedrag en vertrouwen.
-beter samenwerken en leren omgaan met weerstand tijdens gesprekken.

Secundair moest het programma:

-voor alle professionals op alle niveau's, online, altijd en overal kunnen worden ingezet.
-door de deelnemers hun gehele carrière kunnen worden gebruikt.


Vijf uitgangspunten

-succes in communicatie en samenwerking wordt voor een groot deel bepaald door hoe je overkomt op anderen.
-versterk de sterke punten in je gedrag, onderken je zwakkere.
-oordeel niet over anderen, respecteer dat zij anders zijn dan jij.
-iedereen is anders, behandel ze daarom anders.
-het gaat er niet om jezelf te veranderen, wel om voor de duur van een gesprek je gedrag en argumentatie aan te passen.


Online accounts

Bij het aanschaffen van een online account kan je kiezen uit vier mogelijkheden (type):

-KEEP Improving Sales: voor het ontwikkelen van commerciële vaardigheden
-KEEP Empowering People: voor het ontwikkelen van managementvaardigheden
-KEEP Developing Skills: voor het ontwikkelen van communicatievaardigheden
-Likie: voor het ontwikkelen van sollicitatievaardigheden


Voor verdieping bestaat de mogelijkheid om de training KEEP Connecting People® te volgen

De training duurt twee dagen, de kosten zijn €1.000 ex btw per deelnemer en een online account moet vooraf zijn aangeschaft.

Tijdens de training onderzoeken we waar gedrag vandaan komt en waarom mensen reageren zoals zij dat doen. De verschillen en gevolgen van objectief en subjectief waarnemen komen aan bod. Daarnaast bepalen we samen wat voor sociale stijlen er te onderscheiden zijn en hoe we daar dan het best mee om kunnen gaan. Is het cultureel of maatschappelijk perspectief van invloed? Is sekse, leeftijd of bijvoorbeeld eigen ervaring mede bepalend voor hoe wij anderen ervaren?

Ook wordt besproken waar bepaalde patronen van gedrag vandaan komen en wat mensen dan belangrijk vinden of waar zij waarde aan hechten. Welke aspecten hebben invloed op je doeltreffendheid en hoe gaan we om met bijvoorbeeld onderlinge verstandhouding, geloofwaardigheid en oprechtheid. Empathie komt aan bod, hoe mensen uitgangspunten delen en het gemeenschappelijk belang blijven zoeken.

Uiteraard gaan we praktisch in op interactie, communicatie en samenwerking. Hoe herken je diverse sociale stijlen, hou je daar rekening mee en hoe handel je dan? Gebruik van tijd en hoe we daar mee omgaan is zeker een belangrijk thema. En behandel je de ander zoals je zelf behandeld wil worden of zoals de ander behandeld wil worden? Hoe overtuig je anderen en hoe overtuigen zij jou? Hoe neem jij beslissingen en wat zijn daarvan de consequenties in bijvoorbeeld een team?

Tot slot kijken we naar flexibiliteit en aanpassingsvermogen in ons gedrag. En naar constructief (opbouwend) versus defensief (afbrekend) gedrag en hoe je omgaat met anderen die jou niet begrijpen of niet willen meewerken.


Whitepaper: Sociale Stijlen (KEEP) versus DISC, Lumina en MBTI

Wat is het verschil tussen persoonlijkheid en Sociale Stijl? Dit is een veel voorkomende vraag. Meer specifiek willen mensen weten hoe ze Sociale Stijlen kunnen vergelijken met populaire persoonlijkheidsprofielen zoals DISC, Lumina en de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). DISC, Lumina en MBTI zijn ontworpen om psychologische voorkeuren te meten in hoe mensen de wereld om hen heen waarnemen en beslissingen nemen, gebaseerd op het theoretische werk van Carl Jung.

Er zijn meerdere belangrijke verschillen tussen DISC, Lumina, MBTI en Sociale Stijlen. Ten eerste zijn DISC, Lumina, MBTI en Sociale Stijlen gebaseerd op verschillende theoretische modellen. DISC, Lumina en MBTI zijn gebaseerd op de persoonlijkheidstheorie van Carl Jung, terwijl Sociale Stijlen gebaseerd zijn op gedragspsychologie. DISC, Lumina en MBTI focussen op persoonlijkheidstypen en individuele voorkeuren, terwijl Sociale Stijlen gedragspatronen beschrijven.

Alle vier modellen zijn uitgebreid onderzocht en zijn tientallen jaren praktisch bruikbaar gebleken. De modellen hebben betrekking op verschillende aspecten: DISC, Lumina en MBTI op intrapersoonlijk functioneren en Sociale Stijlen op interpersoonlijk functioneren. DISC, Lumina en MBTI zijn gericht op interne gedachten en gevoelens, Sociale Stijlen is gericht op sociale relaties. Zowel DISC, Lumina als MBTI bieden intrapersoonlijk inzicht in iemands persoonlijkheidsvoorkeuren. Sociale Stijlen geeft interpersoonlijk inzicht in hoe anderen het gedrag van een persoon bekijken.

Dit onderscheid is duidelijk in de manier waarop de drie meetsystemen werken. DISC, Lumina en MBTI zijn zelfrapportagemiddelen, terwijl Sociale Stijlen wordt aangeboden als een multi-rater (360° feedback) instrument waarbij waarnemingen van anderen essentieel zijn. De nadruk op intrapersoonlijk begrip van persoonlijkheid (DISC / Lumina / MBTI) versus interpersoonlijk bewustzijn van gedrag (Sociale Stijlen) is een belangrijk verschil tussen de vier modellen. Een ander belangrijk onderscheid betreft empathie, flexibiliteit en veelzijdigheid, onderdelen van het profiel van Sociale Stijlen die de interpersoonlijke effectiviteit meten. Elk van deze elementen biedt informatie over persoonlijk gedrag en hoe de interpersoonlijke effectiviteit te verbeteren.

Er zijn enkele oppervlakkige overeenkomsten in hoe DISC, Lumina, MBTI en Sociale Stijlen worden gerapporteerd. Het zijn vaak deze overeenkomsten die mensen ertoe brengen te vragen naar het verband tussen Sociale Stijlen, DISC, Lumina en MBTI. DISC beschrijft 4 kleuren, Lumina een kleuren-pallet en MBTI beschrijft 16 verschillende typen. Toevallig beschrijft Sociale Stijlen ook 16 onderscheidende stijlen; Individuen zijn echter onderverdeeld in vier brede stijlen, elk met vier subkwadranten. De subkwadranten beschrijven subtiele verschillen binnen elk van de vier stijlen.

Er zijn ook enkele karakteristieke overeenkomsten tussen DISC, Lumina, MBTI en sociale stijlen. Blauw (DISC) en het INTJ-type (MBTI) zijn bijvoorbeeld in sommige opzichten vergelijkbaar met de analytische sociale stijl. Alle drie zijn logisch, georganiseerd, methodisch en kritisch. De analytische persoon houdt zijn gedachten intern, is nauwkeurig, beheerst de emoties en moet de problemen logisch analyseren voordat hij beslissingen neemt. Deze beschrijvingen zijn vergelijkbaar met de blauwe en INTJ-beschrijvingen. Het fundamentele onderscheid tussen deze beschrijvingen is dat Sociale Stijlen zijn afgeleid van de perceptie door mensen van het uiterlijke gedrag van een ander persoon, terwijl DISC-, Lumina- en MBTI-typen zijn afgeleid van zelfperceptie van behoeften en voorkeuren. Dit is een belangrijk onderscheid, omdat interne voorkeuren en intenties niet altijd gerelateerd zijn aan gedrag zoals gezien en geïnterpreteerd door anderen. Een blauw of een INTJ-type kan worden gezien als analytisch of iedere andere stijl.

DISC/Lumina/MBTI en Sociale Stijlen beschrijven twee verschillende aspecten van een persoon. Samen geven ze een gedetailleerder beeld van de persoon dan beide alleen kunnen. Een kritisch verschil tussen Sociale Stijlen en DISC/Lumina/MBTI is het vermogen van deelnemers om de concepten van elk model te begrijpen en toe te passen. Het Sociale Stijlen-trainingsmodel is eenvoudiger te begrijpen en te gebruiken dan DISC, Lumina of MBTI. Sociale Stijlen zijn het meest effectief om te begrijpen hoe anderen ons zien, en ook om te begrijpen hoe je het meest effectief met anderen kunt communiceren op basis van hun stijlen.

KEEP Professional delen met anderen: