Blog - Op sollicitatiegesprek bij M. Rutte.

Terug naar alle blogs

Voor hen die politieke ambities hebben en op ‘sollicitatiegesprek’ moeten bij de heer M. Rutte.


M. Rutte. heeft een Promotende stijl.

Waaraan herken je de Promotende stijl van de heer M. Rutte?

M. Rutte is van nature creatief en optimistisch ingesteld. Het is iemand die naar jou erg levendig, charmant en enthousiasmerend over kan komen.
In het sollicitatiegesprek heeft hij de neiging om eerst zelf openlijk over de vacature en de politiek te praten. Hierbij vraagt hij van jou, je gevoelens en gedachten uit te spreken en zoekt daarbij nadrukkelijk of jij voor hem en de VVD interessant bent. In het gesprek staat hij graag zelf in het middelpunt van de belangstelling en wil dat je met hem een inspirerend en overtuigend gesprek voert over je ideeën en ambities.

M. Rutte is in het gesprek sterk gericht op zijn eigen verbeelding en of je iemand bent met wie hij of de VVD in de toekomst plannen kan gaan maken. Hij is iemand voor wie uitgesproken erkenning voor de VVD en de mogelijkheden binnen de vacature van essentieel belang is. Hierdoor meet hij het succes van het gesprek af aan de mate waarin je voor hem enthousiasme hebt getoond voor zijn argumenten, de vacature en de VVD.

Hij hecht er veel waarde aan dat je mee wil werken aan allerlei initiatieven en daarvoor bereid bent maximale inspanningen te leveren.
Hierdoor vraagt hij jou, op basis van je cv, bij welke projecten je allemaal betrokken bent geweest waarbij hij mogelijk nadrukkelijk wil weten wat je zelf wil en dan met nieuwe ideeën komt. In de omgang met jou vertrouwt hij sterk op zijn eigen communicatie en intuïtie om te kunnen beoordelen of jij de geschikte kandidaat bent voor de functie.

Bij meningsverschillen kan hij gehaast overkomen en luidruchtig en druk reageren. In extreme gevallen kan dit worden ervaren als opdringerig, onbezonnen en onrealistisch. Ook zoekt hij in discussies de confrontatie en wil hij winnen.

Advies in omgang met M. Rutte

Als je je gesprek aangaat, ben dan open in je communicatie. Spreek je mening en je gevoelens naar de ander uit, hij zal je erom waarderen. Ben ook spontaan in je gedrag en schroom niet het gesprek zelf te openen. Maak ook gebruik van mondelinge feedback die je krijgt, maar ook kunt geven.

Ga intuïtief te werk, voer een ontspannen gesprek waarin je luistert en reageertop zijn voorstellen en verbeelding. M. Rutte heeft behoefte aan erkenning en wil relaties met anderen verbeteren. Bespreek en toon aan hoe jij, als je de functie gaat vervullen, hieraan kunt bijdragen. Gebruik in je gesprek ook expressieve, enthousiaste woorden waarmee je je sollicitatie onderbouwt.
Voer een interactief, dynamisch gesprek door zelf vragen te stellen, antwoorden te geven en meningen uit te spreken. Let hierbij op intonatie en mensgericht taalgebruik.

Je kunt nog beter aansluiten bij M. Rutte door een stevige handdruk, handgebaren, mimiek, ontspannen te zitten en regelmatig te gaan verzitten. Je warmte en expressie toon je, indien gepast, door licht fysiek contact (maar nu even niet uiteraard, nu 1,5 meter en mondkapje) en door gedurende het hele gesprek geboeid te blijven.
Als je het kunt bepalen, zal een gesprek op een grootse en boeiende locatie je gespreksresultaat en daarmee de kans op een baan zeker ten goede komen.

Het gesprek met M. Rutte

Onderzoek tijdens je voorbereiding op het sollicitatiegesprek welke algemene ontwikkelingen er momenteel spelen waar de VVD, de potentiele coalitie en M. Rutte persoonlijk en zakelijk in de toekomst mee te maken krijgt. Denk hierbij ook aan de erkenning die hij kan oogsten als hij hierop inspeelt.
Ontwikkel voor jezelf een visie hoe je verwacht dat zaken zich zullen ontwikkelen en wat de mogelijke consequenties voor hem en de VVD betekenen. Zoek ook uit welke andere bekende politieke partijen en mensen je bij je antwoord kunt betrekken als je de vraag krijgt waarom hij voor jou zou moeten kiezen. Bereid je erop voor dat het gesprek langer kan gaan duren en dat er spontaan anderen bij betrokken kunnen worden die je vragen zullen stellen over je ambities en toekomstplannen.

Ben tijdens het eerste contact spontaan en enthousiast. Stap op de ander af en sta ervoor open dat het gesprek op een leuke inspirerende locatie plaatsvindt. Houd er in deze fase rekening mee dat hij een ‘aanvallende stijl’ heeft. Dit betekent dat hij verbaal en non verbaal een dominante rol kan innemen en je gelijk een uitdagende vraag stelt die niet gerelateerd is aan je sollicitatie.

Tijdens de opening van het gesprek kun je gelijk mensgerichte vragen stellen die over hem gaan. Toon belangstelling en neem de tijd voor de opening van het gesprek. M. Rutte wil je mogelijk een, voor hem bijzonder verhaal of persoonlijke ervaring vertellen waarvan hij hoopt dat je daar enthousiast op reageert.

Stel tijdens je inventarisatie uitdagende vragen. Stel je vragen vanuit een toekomstig perspectief. De ander moet geprikkeld worden zijn creativiteit te gebruiken. Dit betekent dat je de grote lijnen moet aanhouden in je vraagstelling en moet achterhalen wat zijn kijk op de toekomst is. Vraag ook naar de mening van de ander en naar zijn persoonlijke ambities en plannen. Laat de ander altijd uitspreken, moedig aan en vat kort samen. Ben je ervan bewust dat deze fase voor jou chaotisch kan verlopen, doordat veel onderwerpen worden aangesneden en M. Rutte sterk intuïtief zal reageren op wat je zegt en vraagt.

Werk bij het beargumenteren van je sollicitatie en je ideeën vanuit de context naar de inhoud. Dus eerst vertellen hoe je de politiek en je functie ziet en daarna wat je kunt betekenen. Leg hierbij de nadruk op ‘wie’ je kent in de voor M. Rutte relevante context. Let ook hierbij op dat je de grote lijnen aanhoudt en indien mogelijk de ander ook laat zien hoe je zaken aanpakt.
Indien je met innovatieve ideeën komt en op een enthousiaste manier vertelt of een voorstel doet zal dat zeker overtuigend werken. Maak in je argumentatie ook de vertaalslag naar wat hij er persoonlijk aan zal hebben. Let er in deze fase op dat hij allerlei vragen kan stellen over wat je zegt. Ondersteun hierbij zijn verwachtingen. Belangrijk hierbij is dat je positieve gevoelens met hem deelt en niet kritisch reageert op potentiële risico’s of als hij zaken niet kan herinneren!

M. Rutte is een snelle emotionele beslisser, waarbij anderen deel kunnen nemen aan het beslissingsproces. Inspireer hem over te gaan tot actie en spreek en stel vragen alsof de beslissing al genomen is. Geef zelf aan dat je erg enthousiast bent, hem en de organisatie niet teleur zal stellen en vertel ook wat je voor hem gaat doen om de beslissing tot een succes te maken. Hierbij zal je zelf het werk moeten doen en ervoor zorgen dat de overeengekomen planning wordt nageleefd.

Tot slot nog dit, hoe moeilijk soms ook; oordeel zelf niet over M. Rutte, het politieke klimaat, de omstandigheden, de procedure, het wachten, de vragen…………..en zo verder! Je hebt als doel het krijgen van de baan. Concentreer je op je gesprek ook als het voor jou wat onwennig verloopt. Er is maar één die jouw kwaliteiten het best onder de aandacht kan brengen, dat ben je zelf! Verder is het een kwestie van doen, durf en discipline.

Heel veel succes bij je ontmoeting en de groeten aan Mark!

;) Jan Peter van Keep

Inschrijven

KEEP Professional delen met anderen: