Over ons

Hieronder is meer over ons te lezen.

Wij... professionals met KEEP

We grow by helping professionals and create value through talented people

Succes in communicatie en samenwerking wordt sterkt bepaald door hoe mensen op elkaar overkomen. Hierbij zijn vertrouwen en respect de belangrijkste bouwstenen voor langdurige relaties. Wij helpen professionals bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en willen hen helpen succesvol te zijn in hun carrière. Zo dragen wij bij aan het realiseren van hun ambities. Professionals kunnen via ons online platform trainingen volgen op het gebied van leiding geven, verkopen, adviseren, samenwerken en solliciteren.Wie zijn wij

KEEP Company Coaching bv

Wij trainen, ontwikkelen en adviseren organisaties, hun werknemers en studenten op bestuurlijk, leidinggevend en uitvoerend niveau. Wij zijn actief in diverse sectoren en gespecialiseerd in management-, commerciële-, advies-, klantgerichtheid- en sollicitatievaardigheden. Onze expertise is erop gericht om mensen, uitgaande van hun kwaliteiten en competenties, zo te ondersteunen dat zij met een minimale belasting in tijd en geld maximaal rendement halen uit hun opleiding, training of begeleiding. Met de online programma's van KEEP Professional en de training KEEP Connecting People® ondersteunen wij ruim 25 jaar succesvol de carrières van onze deelnemers.Onze Waarden

Be passionate, act innovative and show excellence

Wij zijn relatie, netwerk en service gedreven. Wij zien de uitdagingen van professionals als die van ons. Wij willen professionals altijd en overal ondersteunen. Wij zijn progressief en reageren snel om te kunnen anticiperen op nieuwe trends en behoeften bij professionals. Wij staan open en zoeken constant manieren om de ervaringen van professionals te ondersteunen, te verbeteren en te delen. Wij werken graag met anderen die ons enthousiasme delen. Onze ambitie is om onze programma's "de standaard" te laten zijn voor professionals. Wij eisen van onszelf kwaliteit bij alles wat we doen. Wij voegen het beste uit de markt toe om constant de kwaliteit en de ervaringen te verbeteren.Visie, missie en strategie

Kansen en knelpunten in communicatie

Organisaties worden blijvend beïnvloed door hun omgeving. Overnames, marktwerking, reorganisaties en bedrijfsculturen bieden zowel kansen als knelpunten. Veranderende arbeidsomstandigheden en arbeidstijden in combinatie met mobiliteitsvraagstukken vragen om communicatie-optimalisatie. Verschillen in sociale ontwikkeling, maatschappelijke en culturele achtergrond van mensen zijn van invloed op communicatie en samenwerking. Ontwikkelingen voegen intensiteit en complexiteit toe aan de in- en externe communicatie. Hierdoor is de communicatie direct van invloed op de perceptie, en daarmee op het succes van mensen en organisaties.

Wij verwachten dat mensen en organisaties steeds méér bereid zijn tot communicatie en samenwerking, zeker als dit leidt tot onderling vertrouwen en respect. Gedrag, houding, competenties, vaardigheden en communicatie verdienen daarom blijvend aandacht. Mensen en organisaties zullen ook via training blijven ontwikkelen en in zichzelf en hun medewerkers blijven investeren.

Wij gaan er vanuit dat persoonlijk en zakelijk succes van mensen en organisaties in belangrijke mate wordt bepaald door de perceptie die anderen van hen hebben. Fundamenteel hierbij is het vermogen vertrouwen van anderen te winnen en te behouden. Het essentiële element dat succes bepaalt in iedere langdurige relatie of het nu gaat om privézaken, samenwerken, leiden, verkopen, klantgerichtheid of adviseren, is het vertrouwen tussen organisaties en de mensen die erbij betrokken zijn. Technologische vooruitgang en internet zijn hierbij een belangrijke schakel in communicatie en sociale ontwikkeling. Wij willen mensen in relatie tot hun taak, rol of functie, door training ondersteunen in communicatie en samenwerking met anderen.

Bij onze aanpak volgen de deelnemers in eerste instantie een online programma via deze site. Hierna kan een deelnemer de keuze maken zich verder te ontwikkelen zonder begeleiding. Indien gewenst kan een (groep) deelnemer(s) er ook voor kiezen om op basis van de uitslag van het assessment, de bestudering van het digitale naslagwerk en het gebruik van de online applicatie de één- of twee-daagse training KEEP Connecting People® te volgen. Uitgangspunt hierbij is dat deze training wordt verzorgd door trainers uit de organisatie van de deelnemer(s) zelf.

KEEP Professional delen met anderen: